Info o kursie

Nazwa kursu:
Kurs na żurawia wieżowego
Opis:
Kompleksowe usługi w zakresie bezpiecznej i odpowiedniej obsługi żurawi wieżowych, które są bardzo często stosowane w budownictwie. Podczas kursu przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna pod fachowym okiem specjalistów. Podstawowe zasady budowy żurawi wieżowych i przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Wróć do strony głównej